سه شنبه 8 مهر 1399
تاریخ بروز رسانی: 1:0:2 1394/2/2 ارتباط با مدیر سامانه

مدیر مرکز رشد ساری

مرتضی رادمهر

Radmehr@mstp.ir

داخلی: 200

کارشناس طرح و برنامه و اداری

عبدالله آقاسی زاده

aghasi@mstp.ir

داخلی: 103

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

مهدی ترابی

torabi@mstp.ir

داخلی: 106

مسئول IT

محمد ابراهیم پور

ebrahimpour@mstp.ir

خط مستقیم: 33264676-011

داخلی: 405

کارشناس مرکز رشد ساری

مرتضی صابریان

داخلی: 215

کارشناس حقوقی

محمد وطن دوست سمسکنده

داخلی: 401

مسئول جذب و پذیرش 

مهدی شاکری کفشگری

داخلی:  107

کارشناس آزمایشگاه و حراست

کمیل یحیی زاده

yahyazadehk@yahoo.com

خط مستقیم: 33109591-011

داخلی: 402

مسئول فنی و مهندسی

محسن بلباسی

belbasi@mstp.ir 

داخلی: 411

کارشناس مالی

وحید احمدی کمرپشتی 

داخلی: 413

مسئول دبیرخانه و امین اموال

علی خادمی
khademi.mstp@yahoo.com

خط مستقیم : 33208298-011

داخلی: 410

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه محفوظ می باشد.
رفتن به بالای صفحه